โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว
โปรแกรมที่1
รับสนามบิน หรือ รับ บขส
1 ไปเที่ยวที่ดอยตุง
2 แม่สาย
3 ไนท์บารซ่า
4 เข้าที่พัก อาข่าฮิลล์ราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 1200 บาท
สามคนๆละ 1000 บาท
4-5คนๆละ 800 บาท
6-10คนๆละ 700บาท
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมที่พักและอาหาร
โปรแกรมที่2
1 ออกจาก อาข่าฮิลล์นั่งรถไปนั่งช้าง
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรหลังนั่งช้างเสร็จ
เดินเที่ยวตลาดชาวเขา 4เผ่า
2นั่งเรือขึ้นไปแข่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ
3นั่งรถขึ้นไปเที่ยวไร่ชา
4 ไปเที่ยวน้ำตก
5 เข้าที่พัก อาข่าฮิลล์ราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 900 บาท
3-4คนๆละ 800 บาท
5 คนขึ้นไปคนละ 700 บาท
ราคานี้เริ่มจาก อาข่า ฮิลล์ เท่านั้น
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมที่พักและอาหาร


โปรแกรมที่3
1ออกจากอาข่าฮิลล์ ไปเที่ยวไร่แม่ฟ้าหลวง
2 พิพิธภัณฑ์ อูบคำ
3 วัด ร่อขุ่น
ส่งขึ้นรถ บขส หรือสนามบินราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 900 บาท
3-4คนๆละ 800 บาท
5 คน ขึ้นไป 600บาท
โปรแกรมทั้งหมดนี้ไม่มีไกด์พานเที่ยว
มีแต่คนขับรถส่งเที่ยวเท่านั้น

สนใจติดต่อมาได้ที่ 08-9997-5505
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมที่พักและอาหาร

97/7 Doi Hang,Chiang Rai 57000, Thailand
Mobile: 091-747-9499
Email : apaehouse@hotmail.com